ID Choice ställer självklart resegaranti till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen. En trygghet för dig och din förening.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

resegaranti